خدمات

🔰پکیج عمده الفا

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
43683
10کا ممبر ایرانی واقعی الفا پلاس
1,400,000تومان
1 / 1
43684
پکیج 100 کا فالوور بدون ریزش آلفا پلاس
10,000,000تومان
1 / 1

🔰فـالـوور سـرعتـی

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
43685
فالوور ویژه محدودیت | سرور سیزدهم (Mixed | بدون گارانتی) 🔥💎💕
75,000تومان
10 / 200000
43686
فالوور ویژه محدودیت | سرور دوازدهم (OLD ACCOUNT ) 🔥💎💕
180,000تومان
50 / 500000

🔰فالوور ایرانی الفا

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
43687
فالوور ایرانی کیفیت مناسب سرور توربو
150,000تومان
100 / 10000
43688
فالور ایرانی پیشنهادی سرور الفا پلاس
200,000تومان
50 / 20000
43689
فالوور ایرانی پلاس سروور الفا پلاتینیوم
280,000تومان
100 / 5000

🔰لایک اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
43690
لایک میکس سرعتی باکیفیت سرور الفا
10,000تومان
10 / 250000
43691
لایک ایرانی سرور الفا پلاس
35,000تومان
50 / 20000

🔰بازدید اینستاگرم

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
43692
بازدید اینستاگرام همه مدل پست سرور الفا
15,000تومان
100 / 10000000
43693
بازدید ویدیو واقعی طلایی
35,000تومان
100 / 100000000

🔰کامـنـت اینسـتـا

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
43694
کامنت کیفیت ایرانی دلخواه
540,000تومان
10 / 20000
43695
کامنت کیفیت 100 درصد ایرانی دلخواه سرور پلاتینیوم واقعی
1,500,000تومان
10 / 20000

🔰دایـرکـت ایـرانـی

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
43696
ارسال انبوه به دایرکت افراد فعال ایرانی 🚀⚡⭐
600,000تومان
1000 / 100000

🔰استوری اینـستـا

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
43697
بازدید استوری پرمیوم عالی سرور الفا
30,000تومان
100 / 10000

🔰مـنشن اینـستـا

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
43698
منشن افراد دلخواه زیر پست شما 🔥💎🚀
380,000تومان
1000 / 1000000
43699
منشن کامنت گذاران های پست هدف زیر پست شما 🔥💎🚀
395,000تومان
1000 / 1000000
43700
منشن لایک کننده های پست هدف زیر پست شما 🔥💎🚀
450,000تومان
1000 / 1000000
43701
منشن افراد از هشتگ های هدف زیر پست شما 🔥💎🚀
500,000تومان
1000 / 1000000
43702
منشن فالوور های پیج هدف زیر پست شما 🔥💎🚀
650,000تومان
1000 / 1000000

🔰خدمات اکسپلر

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
43704
ایمپرشن پست اینستاگرام 🎁🔥⚡
35,000تومان
10 / 200000
43703
سیو پست اینستاگرام | سرور نیترو (آپدیت 20 اسفند) 💎🔥🚀
35,000تومان
100 / 60000
43705
ایمپرشن پست اینستاگرام 3 🎁🔥⚡
40,000تومان
10 / 200000
43706
ارسال پست به اکسپلور ⭐🎁🔰
48,000تومان
100 / 20000000
43707
اشتراک گذاری (SHARE) پست اینستاگرام 💎🎁⚡
68,000تومان
100 / 3000000

🔰مـمـبــر ایـرانــی

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
43708
ممبر خالص ایرانی واقعی سرور توربو
180,000تومان
500 / 2000000

🔰مـمـبــر خـارجـی

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
43709
ممبر اد اجباری بدون ریزش
200,000تومان
500 / 600000

🔰بازدیـد تـلـگـرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
43710
بازدید پست آخر تلگرام | سرور الفا
3,500تومان
100 / 50000

🔰خدمات روبیکا

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
43711
بازدید ایرانی واقعی روبیکا سرور دوم 🚀💎🔥
15,000تومان
100 / 50000
43712
بازدید ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
18,000تومان
100 / 10000
43713
لایک ایرانی واقعی روبیکا سرور دوم 🚀💎🔥
25,000تومان
100 / 50000
43714
لایک ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
28,500تومان
100 / 10000
43715
فالوور ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
120,000تومان
25 / 500000
43716
فالوور ایرانی واقعی روبیکا سرور دوم 🚀💎🔥
150,000تومان
100 / 50000
43717
ممبر کانال ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
188,000تومان
100 / 10000